Notifications
 
Creative - Start Bootstrap Theme
School Information System Advance
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
Power by.. CSN Advance Co.Ltd. version © 2006-2020

คลังความรู้เกี่ยวกับระบบ SISA


ระบบ SISA ยังมี clip vdo สอนใช้งานต่างๆ อีกมากมายให้ผู้ใช้สามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือทบทวนวิธีการใช้งานต่างๆ มาเรียนรู้ไปด้วยการนะคะ

Get Started!

บริษัท ซีเอสเอ็น แอ็ดวานซ์ จำกัด


เลขที่ 49/1 ม.3 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

(+66) 095–548-0309
Line
@sisa